Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MATERIAŁÓWKA SP. Z O.O. z siedzibą w Liszki 552, 32-060 Liszki, Nip: 944-221-78-01, Regon: 121207865
  2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą w celu realizacji złożonych przez Państwa zamówień, tworzenia ofert sprzedaży, wystawienia dokumentów sprzedaży, magazynowych, dokumentów księgowych, dopełnienia transakcji płatniczych, rozliczeń księgowych, czynności obrachunkowych, czynności związanych z wysyłką i dostawą towarów, analizą należności oraz jeżeli zajdzie taka konieczność w ramach działań windykacyjnych.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora Danych, którzy posiadają do tego upoważnienie oraz zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp w związku z wykonywaniem powierzonym ich zadań służbowych, biuro rachunkowe, kancelaria prawna w ramach ewentualnych działań windykacyjnych czy w ramach analiz należności instytucja związana umową z Administratorem.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
współpracujemy z najlepszymi producentami


ładowanie

do_gory